Μελέτη ETH για τα προϊόντα kybun

Για τη διερεύνηση της επίδρασης των υποδημάτων kyBoot και Joya του Karl Müller του πρεσβύτερου & του νεότερου κατά τη βάδιση και το τρέξιμο, καθώς και των δυνάμεων που ασκούνται στα πόδια, το Ινστιτούτο Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου ETH της Ζυρίχης διεξήγαγε μια μελέτη ανάλυσης βάδισης. Στη μελέτη συμμετείχαν 12 άτομα (η βάδιση έγινε χωρίς υποδήματα, με kyBoot, με Joya, με ΜΒΤ, ενώ 3 άτομα χρησιμοποίησαν τα Joyssy) και περιλάμβανε μαγνητοσκοπήσεις υψηλής ταχύτητας της επαφής του πέλματος με το έδαφος, κινητικές μετρήσεις των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους και κινηματικές μετρήσεις της θέσης και της κίνησης του σώματος.