Το kyBounder είναι πιο αποτελεσματικό από τους συμβατικούς τάπητες θεραπείας

Υπό τη διεύθυνση του Dr. Thomas Bochdanksy, επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Κρατικό Νοσοκομείο Feldkirch/Rankweil, δοκιμάστηκε τον Φεβρουάριο του 2009 σε 31 άτομα η αποτελεσματικότητα του kyBounder σε σύγκριση με έναν συμβατικό τάπητα θεραπείας.

Μετρήθηκε η αστάθεια που προκαλείται από τους τάπητες με βάση το μήκος της διαδρομής του κέντρου βάρους του σώματος. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η άσκηση στο kyBounder παρέχει σημαντικά υψηλότερη ορθοστατική σταθερότητα από ό,τι ένας συμβατικός τάπητας θεραπείας. Ο Dr. Bochdansky κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η εντατική μορφή άσκησης ισορροπίας βελτιώνει τη λειτουργία των εν τω βάθει μυών και, μεταξύ άλλων, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του πόνου, ιδίως στην οσφυϊκή σπονδυλική στήλη.

Το kyBounder σε σύγκριση: Μέγιστες απαιτήσεις από το σύστημα ισορροπίας

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για τη στάση πάνω στο kyBounder απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτό προκαλείται από τον υψηλό βαθμό αστάθειας που χαρακτηρίζει το kyBounder και είναι εμφανές σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων (βλέπε διάγραμμα). Ο Bochdansky θεωρεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ως ένδειξη ότι η άσκηση πάνω στο kyBounder επηρεάζει όλα τα βασικά συστήματα ελέγχου (οπτικό, αιθουσαίο και σωματοαισθητκό). Λόγω του γεγονότος ότι το kyBounder επιτρέπει πιο εντατική άσκηση, βελτιώνονται επίσης τα αποτελέσματα της άσκησης και, κατά συνέπεια, ο ερευνητής κρίνει το αποτέλεσμα της έρευνας θετικό.

Τι σημαίνει η αστάθεια για το σώμα;

Το σώμα είναι πολύ ευαίσθητο στην αστάθεια καθώς υφίσταται υψηλό κίνδυνο πτώσεων στην καθημερινή ζωή. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσει την αστάθεια του τάπητα επιχειρεί αυτόματα να αποκαταστήσει τη σταθερότητα. Κατά τη θεραπεία, η αστάθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά ως προπονητικό ερέθισμα για την εξάσκηση των μηχανισμών σταθεροποίησης του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η δυναμική σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης (= ορθοστατική σταθερότητα, σταθερότητα πυρήνα), η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εμφάνιση πόνων στην πλάτη.

Τι φέρνει η αστάθεια κατά τη διάρκεια της άθλησης ή κατά τη θεραπεία και την αποκατάσταση;

Ο κορμός είναι το θεμέλιο κάθε κίνησης των άκρων. Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα ακόλουθα: Όσο πιο σταθερό είναι το θεμέλιο, τόσο καλύτερη (= πιο ακριβής, ισχυρότερη, κ.λπ.) είναι η κίνηση. Η άσκηση με το kyBounder οδηγεί σε μια γενική βελτίωση της ισορροπίας και μπορεί έτσι να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου πτώσης. Το kyBounder μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη συμβολή σε όλους τους τομείς των εργασιών πρόληψης (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη). Η αστάθεια μπορεί επίσης να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του δυναμικού ελέγχου των αρθρώσεων και σε περιπτώσεις εκφυλιστικών ασθενειών να οδηγήσει σε καλύτερη κινηματική και κινητική και, συνεπώς, σε βελτιστοποίηση της επιβάρυνσης των αρθρώσεων.

«Με το kyBounder βρήκαμε τα υψηλότερα επίπεδα αστάθειας σε μετρήσεις ισορροπίας σε σύγκριση με άλλους τάπητες άσκησης. Επομένως, η προπόνηση σταθεροποίησης με το kyBounder μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση στη δυναμική σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας προληπτικής δράσης για την πρόληψη πόνων στην πλάτη.»
Prim. Univ. Doz. Dr. Thomas Bochadansky, επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο LKH Feldkirch/Rankweil

Η αστάθεια επιτυγχάνεται και με τα kyBoot. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι τα kyBoot με την ειδική σόλα walk-on-air προφέρουν επίσης υψηλό αποτέλεσμα εκγύμνασης.

  • soft
  • resilient
  • stimulating
  • therapeutic
  • activating

Posturography - Equilibrium Analysis Measurement: 

Other therapy mats

kybun Matte