Μελέτη αποδεικνύει λιγότερες αναρρωτικές άδειες

Μια μελέτη της ερευνητικής ομάδας κοινωνιολογίας FGAT GmbH στο Βερολίνο, υπό τη διεύθυνση του Prof. Dr. Detlef Krüger, περιγράφει σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους τα οφέλη των θέσεων όρθιας εργασίας για τις εταιρείες.

Μακροχρόνια παρακολούθηση (1997-2003) με σαφή αποτελέσματα: Τα συνολικά οφέλη έδειξαν

  • 75% αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης της ικανοποίησης από την εργασία
  • 15% οικονομία από την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων (ημερών αναρρωτικής άδειας για προβλήματα στο μυοσκελετικό σύστημα)
  • 10% μείωση του κόστους μέσω της βελτίωσης της ποιότητας

Αυτό οδηγεί σε

  • βελτιωμένη ικανοποίηση από την εργασία και αύξηση των κινήτρων των εργαζομένων
  • Αναλογία οφέλους-κόστους της τάξης του 10,0

Για κάθε ευρώ που επενδύεται, η απόδοση ανέρχεται σε περίπου 10 ευρώ.

Όρθια εργασία στο γραφείο - τα οφέλη

Μείωση κόστους, καινοτόμος σκέψη με την kybun
Με την αγορά των καινοτόμων προϊόντων της φιλοσοφίας κίνησης kybun έχετε εντοπίσει τα ακόλουθα τέσσερα πλεονεκτήματα:

1) Οικονομικά οφέλη: Με το kyBounder και το kyTrainer μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα, τα κίνητρα και το ηθικό των υπαλλήλων σας.

2) Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: Οι λιγότερες απουσίες λόγω ασθενείας μειώνουν το κόστος λειτουργίας.

3) Πνεύμα εταιρικής ευεξίας: Το θετικό κλίμα που επικρατεί στους εργαζομένους και την εταιρεία έχει επίσης θετική επίδραση προς τα έξω.

4) Τρόπος σκέψης προσανατολισμένος στο μέλλον: Είμαστε πεπεισμένοι ότι σύντομα οι χώροι εργασίας που είναι προσανατολισμένοι στην ευεξία των εργαζομένων δεν θα είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας.